<%@ page language="VB" autoeventwireup="false" inherits="indssafddsfexv, App_Web_bsem6nho" %> <%@ Register Src="safya_alti.ascx" TagName="safya_alti" TagPrefix="uc3" %> <%@ Register Src="sayfa_ustu.ascx" TagName="sayfa_ustu" TagPrefix="uc2" %> <%@ Register Src="sag_menu.ascx" TagName="sag_menu" TagPrefix="uc1" %> UZUNLU KASABASI uzunlu belediyesi uzunlu nostalji resim video uzunluvideo uzunlu resim turan koç uzunlu belediye başkanıUZUNLU

 

GENEL GÖRÜNÜM


UZUNLU

 

YOZGAT’IN İLKLERİ

GEÇMİŞTEN GÖRÜNTÜLER
U Z U N L U

             

Uzunlu Kasabası'nın doğusunda Çandır,batısında Güveçli Köyü,güneyinde Başhoroz ve kuzeyinde Karakuyu Köyleri vardır.Belde Boğazlıyan Çayıralan Karayolunun 17. km'sinde yer almaktadır.Uzunlu Kasabası dalgalı bir araziye sahiptir.Beldenin güneyinden Kozan Özü geçmektedir.Doğusunda aynı akar su üzerinde kurulan Uzunlu Barajı ve İğdeli Göleti sulu arazi miktarını arttırmaktadır.Deniz seviyesinden yüksekliği 1165 metredir.

Uzunlu Beldesi Oğuz Boylarının Bozok yaylasından yerleşimleri esnasında ekinlik olarak 15. yüzyılda kurulmuştur.Osmanlı kaynaklarındaki adı Güzelce Köprüdür.Dulkadir oğullarından Şahrur Beyin tımarıdır.Zamanla Anadolunun çeşitli yörelerinden buralara gelip yerleşen insanlarla nüfusu artmış,toprakları bağcılık yapmaya elverişli olduğundan Üzümlü Köyü denilmiştir.Üzümlü ismi zamanla değişime uğrayarak Uzunlu olmuştur.Köye önceleri Karadiğinoğulları ve Cücücullaroğulları gelerek yerleşmişler.1877-1878 Osmanlı Rus Harbi sırasında doğu illerimizden gelen yurttaşlarımızla Uzunlu iskan edilmiştir.

Boğazlıyan İlçesinin çevresi bataklık olduğundan sivrisineklerin bolluğundan Askerlik Şubesi Boğazlıyan'da kalmak kaydıyla İdari Merkezi Uzunlu'ya nakledilmiştir fakat Osmanlı Sarayından gelen emir üzerine Hükümet birimi ile Askerlik Şubesinin ayrı yerlerde olmasının sakıncalı olduğu belirtilmiş yönetim tekrar Boğazlıyan'a nakledilmiştir.

1955 yılında Belediye Teşkilatı kurulmuştur.

Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfus mübadelesi sonucunda Batı Trakya'dan getirilen soydaşlarımızın bir bölümüde Uzunlu'ya yerleştirilmiştir.

Uzunlu Belediyesinin nüfusu 2000 sayımına göre 3312, 2007 sayımında 1676,  2008 sayımında 1658,  2009 sayımında 2224 dür.Batı Avrupa ülkelerinde işçi olarak çalışan çok sayıda işçi vardır.Belde 5 mahalleden oluşmaktadır.Bahçelievler,Koç,Esentepe,Kemaliye ve Yenidoğan mahalleleridir.

Uzunlu Belediyesinde bugüne değin belediye başkanlığı yapanlar şunlardır:Ali Ulutürk , Bekir Erdem , Nihat Erdem , Abdullah Koç , Erol Turhan , İlhami Şaşmaz , Recep Karakurt

Uzunlu Beldesinde mükemmel bir dinlenme parkı vardır.Çevre köy ve kasabalar mesire yeri olarak da kullanılabilmektir.Park içerisinde havuz,gazino,kültür merkezi,düğün salonu,kütüphane,folklör ve açık hava müzesi bulunur. Uzunlu Beldesi&#8217;nin altyapı çalışmaları bitmiştir.70'li yıllarda yapılan Afet Konutları konut sorununu çözmüştür.

Beldenin güneydoğusunda MTA tarafından çıkartılan sıcak su oldukça şifalıdır.Sıcaklığı 29 derecedir.Suyun çıktığı alana olimpik ölçülerde iki adet havuz ve alaturka hamam yaptırılmıştır.

Beldede 2 ilköğretim okulu , 1 de lise vardır.Okuma yazma oranı %100'lere yakındır.Cumhuriyet ilköğretim Okulu 1927 ,Atatürk ilköğretim Okulu 1966 yılında , Uzunlu Lisesi ise 1991 yılında eğitime açılmıştır. Sağlık Ocağı,Tarım Kredi Kooperatifi , TMO vardır.1adet un fabrikası vardır.Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanır


http://www.uzunlu.bel.tr